Апартаментен хотел на 2014г. – “Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация”